Bài viếtSơn lên hợp kim nhômSơn lên hợp kim nhôm Cuộc sống ngày càng phát triển cả về vật chất và tinh thần. Những vật dụng, thiết bị phục vụ đời sống con người cũng ngày càng hiện đại hơn. Kim loại góp một phần khá quan trọng trong sự phát triển này. Với những